Historia Telewizji Lokalnej Barcin

Decyzja Zarządu Miasta i Gminy Barcin działającego w składzie Burmistrz Ewa Gołąb, zastępca Burmistrza Leonard Palka, członkowie Elżbieta Janiak, Zenon Stróżykiewicz, Jerzy Kozłowski i Aleksander Kabaciński o powołaniu Telewizji Lokalnej Barcin zapadła 15 maja 1991 roku. Po akceptacji przez Radę Miejską pierwszej kadencji, której przewodniczył Andrzej Kłos zatrudniono pierwszego jej pracownika, którym był Michał Dziurzyński.
 
Pierwsza czołówka TVL Barcin
 
 
Program lokalny - Nowiny z gminy


Program NOWINY Z GMINY przygotowany przez Michała Dziurzyńskiego po raz pierwszy wyemitowano 5 sierpnia 1991 roku. Jako spikerka pojawiła się w nim Katarzyna Kamadulska. W tworzeniu programu niebywałą pomoc okazali wolontariusze: Igor Stróżykiewicz, Przemysław Trawiński i Maciej Barczyński. Program wyemitowano w sieciach telewizji kablowej w Barcinie i w Piechcinie zainstalowanych przez Kombinat Cementowo-Wapienniczy Kujawy w Bielawach. KCW Kujawy zainstalował telewizję kablową w blokach zakładowych będących jego własnością oraz w pozostałych blokach innych administratorów na osiedlach w Barcinie i w Piechcinie. Studio TVL od początku znajdowało się w byłym hotelu robotniczym przy ul. Mogileńskiej 1. Urządzenia nadawcze telewizji kablowej znajdowały się w studiu TVL. Po emisji programu NOWINY Z GMINY nadawano filmy fabularne z kaset wideo. W kolejnych programach materiały zapowiadała spikerka Magdalena Wojtczak. Spółka autorska Igor Stróżykiewicz i Przemysław Trawiński przygotowała cykl materiałów pod tytułem NASZ adresowanych do młodzieży. Poruszały one tematykę społeczną, ekologiczną, kulturalną itp.
 
Program NASZ

 
 
W październiku 1991 roku zatrudniono nowych pracowników: spikerkę Marzenę Jakubowską i pracownika merytorycznego Grzegorza Smolińskiego. Nad programem czuwała Społeczna Rada Programowa, którą tworzyli: Marek Sarna, Andrzej Poturalski, Jerzy Krystek, Jerzy Kozłowski i Stefan Firszt. W tym czasie rozpoczęto także realizację i nadawanie reklam, ogłoszeń i koncertu życzeń. W lipcu 1992 studio TVL powiększono o drugie pomieszczenie z wydzieloną reżyserką. Aby uczcić pierwszy rok działalności barcińskiej telewizji w sierpniu 1992 roku zorganizowano festyny w Barcinie i Piechcinie oraz zaproszono z koncertem zespół Żuki.
 
 
Rozmowa z mieszkańcami Wapienna

 
W kwietniu 1993 roku na miejsce Michała Dziurzyńskiego, który odbywał służbę wojskową zatrudniono Sławomira Różańskiego, którego w połowie sierpnia oddelegowano do pełnienia obowiązków dyrektora powstającego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Barcinie. We wrześniu z ekranów telewizji zniknęła spikerka Marzena Jakubowska. W październiku 1993 roku pracę rozpoczął operator sprzętu audio - video Cezary Gil, jako pracownik merytoryczny Igor Stróżykiewicz oraz nowa spikerka Kamila Mróz. W kwietniu 1994 roku z pracy odszedł Igor Stróżykiwicz, który zatrudniony był na czas odbywania służby wojskowej przez Michała Dziurzyńskiego. Również w tym czasie po przekazaniu przez kombinat KCW Kujawy do Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy bloków zakładowych w Barcinie i Piechcinie SM Kujawy staje się operatorem sieci telewizji kablowej. Później ze względu na wybory samorządowe zawieszono emisję programów a do pracy wrócił Sławomir Różański, natomiast Grzegorz Smoliński objął stanowisko dyrektora MGOKSiR. W czasie przerwy w emisji zaadoptowano trzecie pomieszczenie na reżyserkę oraz wyremontowano studio. 1 sierpnia 1994 roku Kamila Mróz zaczęła pracę w piśmie lokalnym Pogłos Barcina a na miejsce spikerki zatrudniono Ingę Bukowską. Cztery miesiące później funkcję tę przejęła Magdalena Gil. Pod koniec roku 1994 zakład konserwacji anten z Bydgoszczy, który w roku 1989 zainstalował napowietrzne sieci telewizji kablowej i później zajmował się ich konserwacją wymienił zestawy tunerów do odbioru telewizji satelitarnych w Barcinie i Piechcinie na stacje czołowe. Po jednym zestawie urządzeń nadawczych do nadawania programu TVL ze stacji w Barcinie i Piechcinie zakupił Urząd Miasta i Gminy w Barcinie.
 
Kolejna czołówka TVL Barcin
 
 
Na początku 1995 roku Rada Miejska poprzez uchwałę wykupiła przez SM Kujawy pomieszczenia TVL o powierzchni 62m2. Również ze środków przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy uzupełniono sprzęt służący do produkcji programu lokalnego. Program produkowany był na sprzęcie klasy VHS. Były to 2 kamery, mikser wizyjny, 5 magnetowidów i monitorów, komputer AMIGA, mikrofon i sprzęt oświetleniowy. W rytmie tygodniowym produkowano programy zawierające relacje z bieżących wydarzeń oraz takie pozycje jak wiadomości z posiedzenia zarządu, przegląd prasy, wiadomości sportowe i ogłoszenia. Prowadzono także teleturnieje na żywo: TELEKOSTKA, który prowadził Sławomir Różański oraz "Do Trzech Razy Sztuka" prowadzony przez Michała Dziurzyńskiego. Realizacją wszystkich przedsięwzięć od strony technicznej zajmował się Cezary Gil.
 
redakcja TVL Barcin


Umowa pomiędzy Zarządem MiG i SM Kujawy dotycząca korzystania z jednego kanału sieci TVK do emisji programu lokalnego miało miejsce 20 czerwca 1996 roku. W nocy z 10 na 11 lipca 1996 roku do studia telewizji Lokalnej dokonano włamania i kradzieży sprzętu. Z tego powodu emisję programu należało zawiesić. Po roku w lipcu 1997 zakupiono nowy sprzęt klasy sVHS. Były to 2 magnetowidy i kamera firmy Panasonic. Jednak w sierpniu tego samego roku po emisji jednego programu zawieszono pozostałe emisję. Jako powód podano nieuregulowanie aspektów prawnych emisji programu. Pracownicy telewizji w październiku 1997 prowadzili zajęcia w zakresie edukacji medialnej dla uczniów klasy dziennikarskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2. W grudniu z pracy odszedł Michał Dziurzyński.

W maju 1998 roku SM Kujawy przyjęło nowego operatora sieci TVK firmę MARTON a 21 września ówczesny Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przekazał urządzenia w stacjach czołowych SM Kujawy.
 
Zawarcie umowy pomiędzy MGOKSiR a PW MARTON dotyczącej emisji programu TVL miało miejsce 20 kwietnia 1999 roku. Dzięki temu 28 kwietnia 1999 roku wznowiono emisję programów. Wchodząc na barciński rynek firma MARTON poczyniła rozeznanie w kierunku rozszerzenia sieci kablowej na terenie Barcina i Piechcina. Niestety w dobie gospodarki rynkowej nie udało się znaleźć uzasadnionego ekonomicznie rozwiązania. Od marca 2000 roku w pomieszczeniach TVL mieściła się także redakcja lokalnego pisma Pogłos Barcina. W lipcu i sierpniu 2000 roku programy realizowane były przez zespół: Artur Jakubowski i Sabina Przygoda. Artur Jakubowski realizował także program autorski z cyklu Krótki Magazyn Filmowy "KADR". Na początku kwietnia zatrudniono nową spikerkę Patrycję Jankowską. 19 maja 2001 roku w ramach dziesiątych urodzin Telewizji Lokalnej Barcin odbyło się spotkanie wszystkich dotychczasowych pracowników oraz przyjaciół TVL, jak również piknik z występem zespołu Tequila, konkursami i zabawami.

Programy TVL ciągle realizowane były na pół profesjonalnym sprzęcie klasy sVHS. Jednak w 2002 roku w telewizji nastąpił rozwój jakościowy spowodowany przejściem do techniki cyfrowej. Wtedy to dzięki wydatnemu wsparciu ówczesnego Burmistrza Barcina Stanisławy Ciesielskiej udało się pozyskać sponsora, który przekazał kamerę cyfrową za kwotę 15.000 zł. Od tego czasu materiały są obrabiane i przygotowywane do emisji z użyciem zestawu komputerowego z programem do cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku. Zakupienie tego sprzętu było od tego czasu jedynym poważnym wsparciem ze środków budżetu ówczesnego MGOKSiR.

Z pracą w TVL zetknęła się spora grupa najczęściej młodych mieszkańców naszej gminy. W ostatnich latach ostrogi w telewizyjnym rzemiośle uzyskało kilka osób odbywających staże i praktyki wspierane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. O tym, że młodzi ludzie cenią sobie doświadczenia zdobywane w medium elektronicznym na lokalną skalę mogą świadczyć przypadki odbywania krótkich praktyk przez wolontariuszy.

Ciągłym problemem w realizacji programów jest niedostateczne wyposażenie w sprzęt. Widzowie zauważają często złą jakość dźwięku. Powodem tego jest brak bezprzewodowego zestawu transmitującego dźwięk w odpowiedniej jakości.
 
podczas nagrywania zapowiedzi do programu


Pod koniec roku 2006 z zespołu TVL Barcin odszedł, związany z nim od 1993 roku, Sławomir Różański, który przyjął stanowisko zastępcy Burmistrza Barcina Michała Pęziaka. W pracy redakcyjnej zastąpił go Marek Koliński. Przez ponad rok serwis lokalnych wiadomości przygotowywał zespół w składzie Justyna Chełminiak, Marek Koliński, Cezary Gil i Tomasz Kaśków. W maju 2008 roku z zespołu TVL odeszła Justyna Chełminiak pełniąca obowiązki redaktora Pogłosu Barcina, a w lipcu 2008 związany z TVL od 1993 roku Cezary Gil.
 
Dzisiaj serwis lokalnych wieści przygotowywany jest przez zespół Telewizji Lokalnej Barcin działający w składzie: Marek Koliński, który przygotowuje oglądane przez widzów materiały, oraz odpowiedzialny za zdjęcia i montaż Tomasz Kaśków, którego jednak oglądać można rzadko, gdyż zazwyczaj stoi z drugiej strony kamery. Redaktorem naczelnym tworzonych przez TVL programów jest dyrektor MDK Artur Jakubowski.


Przez 15 lat telewidzowie na osiedlach w Barcinie i w Piechcinie gdzie funkcjonują sieci telewizji kablowej MARTON oglądają program zawierający materiały o tematyce społecznej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej. Co tygodniowym produktem zespołu redakcyjnego TVL jest kaseta z programem trwającym od 1 godziny do nawet 6 godzin przekazywana do emisji operatorowi sieci Kablowej PW Marton. Emisje premierowe odbywają się w Barcinie w środy od godziny 2000 oraz w Piechcinie w czwartki również od godziny 2000. Powtórki programów zobaczyć można zawsze w poniedziałki o 17.00 w Barcinie i o 20.00 w Piechcinie.